Yumuşak Doku Kanseri Nedir,Belirtileri ve Tedavisi


Kayahan'ın hastalığı

Kayahan’ın hastalığı

Ünlü sanatçı Kayahan’ın ölümüne sebep ola yumuşak doku kanseri bir anda hepimizin dikkatini çekti. Sinsi ilerlediğinden geç belirti veren ve bu nedenle erken tanı konulamayan yumuşak doku kanseri yani Sarkoma  vücudumuzda ki yumuşak dokularda kanser hücrelerinin büyümesidir.

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkoma) Nedir?

Sarkom ” Yunancada “etin büyümesi” anlamındaki sözcükten gelmektedir. Yumuşak doku sarkomları, vücudunuzdaki yumuşak dokularda baş gösteren kanserli (habis) tümörlerdir. Yumuşak dokular, vücuttaki diğer yapıları birbirine bağlar, onları destekler ve çevreler. Sarkomalar, kemiklerde ve kıkırdak, adaleler, tendonlar (kiriş), yağ gibi organ veya dokuları çevreleyen, yumuşak bağdokusunda ve destekleyici (yardımcı) dokularda, ayrıca akciğerlerin, karnın, kalbin, merkezi sinir sisteminin ve kan damarlarının dış yüzeylerinde oluşuyor. Sarkomalar da katı, üç boyutlu ve habis tümörlerin en ender ve en ölümcüllerindendir.

Yumuşak doku kanserleri yani sarkomalar çok yaygın görülmemekle birlikte erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Sarkomaların çeşitli türleri olsa da genel belirtileri ve semptomları benzerlik gösterirler.

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkoma) Belirtileri:

• Zayıflayan kemikler, bazen de kırılmalar

• Eklem şişmeleri ve hassaslığı (yakınında veya içindeki tümörler için)

• Yorgunluk

• Ateş

• Kilo kaybı

• Anemi

Yumuşak doku kanseri yani sarkomlar vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Ancak, en büyük yüzdesi (yaklaşık yarısı) kollar, bacaklar, eller ve ayaklarda oluşur. % 40′ ı göğüs, sırt, kalça, omuzlar ve karında görülürken, yaklaşık % 10’u da baş ve boyunda bulunmuştur. Yumuşak doku sarkomu ilk evrelerinde genellikle hiçbir belirti ve semptom göstermez. Tümör yumuşak dokuda büyüdükçe, şişme ya da yumrulara sebep olabilir. Daha sonra, sinirler ve adaleler üzerine baskı uygularsa ağrı yaratabilir.

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkoma) Nedenleri:

Sarkom ilk oluştuğu dokuya bağlı olarak ismi değişir.

Sarkomun konumları ve aldığı adlandırmalar:

• Kemikler. Osteosarkom; yeni gelişen kemik dokularında ortaya çıkar, kıkırdak sarkomu; kıkırdakta oluşur ve Ewing sarkomu; kemik iliğindeki olgunlaşmamış dokularda gelişir. Osteosarkom ve Ewing sarkomu çocuklar, ergenlik çağındakiler ve 10 – 25 yaş arası genç yetişkinlerde daha çok görülür.

• Kaslar : İki tip kas vardır: iskelet ve düz kaslar. İskelet kasları kemiklerde yer alırlar ve istemli kontrol altındadırlar. Mide, bağırsak bölgesi ve uterus gibi organları ve kan damarlarındaki düz kasları ise kontrol edemezsiniz. Kaslarda gelişen sarkom, iskelet kaslarda özellikle de kol ve bacaklarda ortaya çıkan çizgili kas lifleri sarkomudur. Bu tütün birçok alt tipi vardır. Bunlar, 4 ve daha küçük yaşlardaki çocuklarda baş, boyun ve üreme organları bölgesinde ortaya çıkan embriyon sarkomu ve yine çocuklarda kollar, bacaklar, baş ve boyunda görülen endotelyomadır. Leimosarkomu ise düz kaslarda çoğunlukla uterus, mide bölgesi ve kan damarları içinde oluşur.

• Kan damarları. Çeşitleri, anjiyosarkom; kollar, bacaklar, baş ve gövdedeki kan damarları içinde oluşur, çocuklara ait hemanjiyoperisistom; 4 ve daha küçük yaşlarda genellikle kollar, bacaklar, gövde, baş ve boyunlarında ortaya çıkar, ve kan damarı duvarlarındaki bir tümör olan Kaposi sarkomu; HIV/ AIDS gibi hastalık virüsü taşıyanlarda görülür.

• Lenf kanalları : Lenfanjiyosarkom olarak adlandırılır ve genellikle kol ve bacaklardaki lenf kanallarında meydana gelir.

• Sinoviyal dokular : Sinoviyal sarkom olarak adlandırılan bu çeşit, bağlantı noktalarında ve bacaklarda tendon koruyucularında oluşur.

• Sinirler : Nörofibrosarkom kollar, bacaklar ve gövdede yerleşmiş sinirlerde oluşur.

• Yağlar. Liposarkom özellikle kollar, bacaklar ve gövdedeki yağlı dokularda oluşur.

• Lifli dokular. Fibrosarkom kollar, bacaklar ve gövdede oluşur, kötü huylu lif histiyosistom, bacaklarda oluşur ve deri fibröz sarkomu, gövdede oluşur.

• Mezotelyum dokular. Bu dokular bacaklar, kalp ve bağırsaklar gibi belli organlarda koruyucu bir zırh sağlarlar. Bu dokularda gelişen kötü huylu tümörler mezotelyom olarak adlandırılır, ve genellikle bacaklarda oluşurlar.

Genelde, kemik veya yumuşak doku sarkomunun sebepleri bilinmez. Bilinen sebepler, mezotelyomun çoğu vakaları için asbest içerdiği ve Kaposi sarkomu için bağışıklık sisteminin eksikliği ile yerleşen virüslerdir. Yeni kemik hücrelerinin anormal gelişimi içeren Paget kemik hastalığı olan yetişkinlerde osteosarkomu olma riski de yüksektir.

Birkaç durumda, örneğin Li Fraumeni sendromu veya ailesinde nörofibromatöz hastası olan kişilerde sarkom kalıtsal olabilir. Li Fraumeni sendromu yumuşak doku sarkomu ve diğer tümörlerle ilgili olan göğüs kanseri başlangıcının bir aşamasıdır. Nörofibromatöz sinir tümörlerine yol açan sinir sisteminde gelişen değişimlerle sonuçlanır. Nörofibromatöz ile ilişkin diğer anormallikler ciltteki değişikler ve kemik deformasyonlarıdır.

Sarkom riskinin artmasına yol açan faktörler, kimyasal fenoksiasetik asit içeren yüksek dozda otlarla, klorofenol içeren ağaç ürünleriyle ve büyük miktarda radyasyonla ilişkilidir.

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkoma) Teşhis ve Tedavisi:

Yumuşak doku kanserlerinin teşhisinde kullanılan yöntemler:

BT (Bilgisayarli tomografi)

CT (Computed tomography)

MRI (Magnetic Resonans Imaging):CT ye üstünlüğü damarlar hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilir. Bu yolla hem sişlik hem ve sişliğin çevre ile ilişkileri hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olunur.

Biyopsi : Biyopsi isleminde, cerrah tümörden doku parçası alır ve bu parça patolog tarafından mikroskop altında incelenir. Burada hedef, bu sisligin sarkom, baska tip bir kanser veya iyi huylu bir sislik olup olmadigini anlamak; eger sarkom ise cinsini ve grade’ini (saldirganlik derecesi) tayin etmektir.

Biyopsi yöntemleri

Ince igne aspirasyon biyopsisi  

Kalin igne biyopsisi 

Cerrahi biyopsi : (Eksizyonel biyopsi)

Patolojik inceleme : Yumuşak doku kanserlerinde (YDS) ayri bir sorundur. inceleme bu konuda uzman kisi tarafından yapılmalıdır. Zira patolojik tanı ve radyolojik değerlendirme tedaviyi yönlendirecektir.

Yumuşak doku kanserinde tedavi sekline karar verme :

Yumuşak doku kanserleri nadiren lenf bezlerinde metastaz yaparlar, ama akciğerlere uzak metastaz yapma ihtimali vardır. Bu nedenle tedavi sekline karar vermeden önce vücudun diğer  bölgelerinin incelemesi yapılmalıdır Sişliğe ait radyolojik bulgular, ayrıntılı patolojik inceleme sonuçları ve vücut taraması yapıldıktan sonra hastalığın evrelemesi yapılır.Yumuşak doku kanserleri 4 evreden oluşur.

Yumuşak doku kanserlerinin tedavisi hastanın yaşına, tümörün durumuna ve evresine göre değişmekle birlikte genellikle 3 tür tedavi yöntemi vardır;

1.Cerrahi Tedavi : Yumuşak doku kanserlerinin tedavisinde en sık kullanılan tedavidir. Ameliyat sekli tümörün bulundugu vücut bölgesine ve yerlestigi doku planina göre degisir. Önemli olan tümörün çevresinden yeterli genişlikte sağlam dokununda çıkarılmasıdır.

 2.Radyoterapi : Kanser hücrelerini öldürür ve tümörün küçülmesini sağlar. Radyoterapi bir makine aracılığı ile vücuda dışardan uygulanabilir, veya ışın yayan materyal ( radyoizotop) doğrudan doku içine konur ya da kanser hücrelerinin bulunduğu yere yerleştirilen ince plastik tüpler içinden geçirilen radyoaktif teller aynı amaçla kullanılır.

3.Kemoterapi : Kanser hücrelerinin öldürülmesi için ilaçların kullanılmasıdır. İlaç koldaki bir damardan veya büyük damarlara yerleştirilen kateterlerden tüm kan dolaşıma verilebilir, bu tür tedavi sistemik kemoterapi adını alır. İlaç sadece kanser hücrelerinin bulunduğu bölgeyi ilgilendiren damarlar içine verilebilir, bu tedavi sekli regional (bölgesel) kemoterapi olarak isimlendirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.