Akupunktur Tedavisi Nedir?


akupunktur tedavisi

Akupunktur vicudun belli yerlerine iğnelerin batırılması şeklinde yapılan tıbbi bir tekniktir.

İnsan vücudunun kendi kendini onarım gücü çok yüksektir ve bu gücü harekete geçiren belli uyarı noktaları vardır. İnsan vücudunda bin kadar uyarı noktası vardır ve bu noktalardan 650-700 tanesi kullanılır.

Her hastalık için ayrı program ve ayrı noktalar bulunmaktadır. Önemli olan doğru bir teşhisle, hangi noktaya nasıl bir uyarı yapılacağıdır (lazer, iğne ya da hangi iğne); bu çok iyi bilinmelidir. Akupunktur tedavisinde sırt, boyun, el, kulak ve vücudun diğer bölümleri kullanılır. Birçok hastalığa ilişkin en çok uyarı noktasının bulunduğu uzuvlar ise eller ve kulaklardır. İnsan vücudundaki belirli akupunktur noktalarına iğneler sayesinde yapılan uyarılarla organizmanın hemen her yerine ulaşabilecek haberler iletilmektedir.

Akupunktur Akım Noktaları ve Meridyenler

İnsan vücudundaki bazı ‘belirli noktalar’ ile iç organların fonksiyonları arasında bir ilişki vardır. Bunlar, vücut üzerinde belirli bir hat üzerine dizilmiş ‘Meridyenleridir. Meridyenler, simetrik olarak dizilmişlerdir. Yani vücudun her iki yarısında eşit sayıda Akupunktur noktaları vardır. İnsan vücudunda toplam olarak: – 12 Merkez Meridyen – 12 Yan Meridyen – 8 Ozel Meridyen bulunmaktadır. Bu meridyenlerin tümü, aynı öneme haiz değildirler. Bunlar önemli, daha az önemli ve önemsiz olarak kendi aralarında ayrılırlar. Böylece, bunlar değişik derecede önem taşıdığından, doktorlarca tümünün bilinmesi ve tedavilerde kullanılması da söz konusu.

Böyle olunca mütehassıslarca da tüm noktaların bilinmesi gereksiz olmaktadır. Sadece önemli ve pratikte sonuç alınmış olan noktaların iyi bilinmesi, tedavilerde yeterli olmaktadır. Bu güne değin bilinen Akupunktur noktalarının sayısı 1054’ü bulmaktadır. Fakat bu sayı, onun maximum değeri değildir. Tüm bilimlerde olduğu gibi, gelişim süreci, Akupunktur için de geçerli olduğundan, bu sayının artması ve yeni yöntemlerin bulunması söz konusudur. Fakat bunlar, Akupunktur’un temel kurallarını değiştirmemekte, yalnızca uygulamada kolaylık, çabukluk ve rahatlık sağlamaktadır. Buna en iyi örnek, son yıllarda Akupunktur’un cerrahi operasyonlarda ağrı ve acı duymayı ön le yici olduğunun bulunması ve pratikte geniş olarak kullanılmaya başlanmasıdır. Yirmi yıldan beri kullanılan bu yöntemde de, gelişme olmuş, ağrı ve acıyı dindirmek için 30 kadar iğne kullanılırken, bu gün bu sayı 2-4’e kadar düşürülebilmiştir.

Yine eskiden, vücudun sayısız noktalarına ve meridyenlerine iğneler batırılırdı, oysa bu gün kulakta saptanan çok hassas ve etkin bölgeler (Akupunktur noktaları) sayesinde, bu saplama sayısı çok azalmıştır. Bu yol ile narkoz sistemi artık tarihe karışmış sayılmaktadır. Bu gün Akupunktur, tüm cerrahi operasyonlarda narkoz yerine kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.