Kuran’da Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları


Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri İle Anlamları

Doğacak çocuklarımıza isim bulurken zorlanırız. İsmin kulağa hoş gelmesini ,aynı zamanda anlamlı olmasını isteriz;bu nedenle çocuğumuza isim seçerken Kuran-ı Kerim de bulunan isimlerden tercih edebilirsiniz. .Tabi bu isimleri seçerken anlamlarına dikkat ederek isim seçmek çok önemlidir.Bizde sizlerle Kuran-ı Kerim’degeçen isimler ile anlamlarını paylaşarak isim seçecek anne ,baba ve büyüklere yardımcı olmak istedik.

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

A

ACAR : Cesur, becerikli.

ACER: HZ.İsmail’in annesi.

AFRA: Ayın 13.Gecesi, afra binti ubeyde;sahabe hanımlarından.

AHSEN: (Ar.) Daha güzel, çok güzel, en güzel. Erkek ve kadın adı.

AKAY: Dolunay.

ALGAN: Fetheden , alan.

ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı.

ARDA: 1- Hükümdar veya kumandan asası. 2- İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3-Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 4- Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı. 5- Sonra gelen.

AYDINER: 1Bilgili Kimse, İleri Görüşlü Kişi, Aydın İnsan.2-Bilgili Yiğit, İleri Görüşlü Kahraman.3-Aydınlık Yiğit, Başarılı Kahraman;

AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl.

AZRA: Yine iffete tekabül eden, namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır. Kirlerden arındırılmış, masum manasında.

 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

B

BARAN: Yağmur.

BELİNAY: Cennette peygamber çicegi.

BENAY: Ay yüzlü,ay gibi parlak,ay benizli,çok güzel.

BENGİSU: Ebedilik,ölümsüzlük veren su.

BEREN: 1- Güçlü, kuvvetli. 2- Akıllı.

BERFİN: Kardan yapılmış,tertemiz.

BERRA: (Ar.). – Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

BERRE: Manası temizleyicidir.

BETUL: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırır.

BÜŞRA: Mutluluk getiren haber.

BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek.

BURAK: Hz. Muhammed’in Miraç’ta bindiği efsanevi ata verilen isim.

 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

C

CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı.

 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

D

DALAN:  1- Biçim, şekil. 2-İnce, narin, zarif.

DALYA:  Yıldız çiçeği.

DİDAR:  1-Yüz, çehre. 2-Görme, görüşme. 3-Görüş kuvveti. 4-Açık meydanda.

DİLRUBA: 1-Gönül kapan,herkesi kendine bağlayan.2-Gönlü şen,dertsiz.

DİREM: 1- Akça, para. 2-Gümüş para.

DUHA:  1-Kuşluk vakti. 2- Kur’an-ı Kerim’de 93. surenin ismi. -Kız ve erkek adı olarak kullanılır.

 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

E

EBRAR:  1- Hayır sahipleri. 2-İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar.

Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin.

ECHER: 1- Son derece güzel kadın. 2- Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.

ECİR:  1- Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2-Sevap. 3- Aziz sevgili.

ECRİN: ALLAH’IN hediyesi anlamını taşımaktadır.

EFGAN: Figan, ağlayıp inleme, feryat.

EFSA: Cennet ırmaklarından birinin adı,sihirbaz.

ELYESA:  Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber.

EMİN:  1- Korkusuz kimse. 2- Emniyette olan. 3- İnanan, güvenen. 4- İnanılır, güvenilir. 5- Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6-Emanet olarak idare edilen dairelerin başı.7- (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail’in adı.

EMİR: 1- Bir kavmin, bir şehrin başı. 2- Büyük bir hanedana mensup kimse. 3- Peygamberimizin soyundan gelen. 4- Kumandan. 5- Abbasi devletinde başkomutan. 6- Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.

EMRE: Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş.

ENER:  En yiğit, en kahraman kişi.

ENSAR: 1- Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. 2- Medine’ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur’an-ı Kerim’de çok geçen kelimelerden birisidir.

ERAY: Ay gibi parlak, temiz erkek.

ERÇİN: Merdiven, basamak. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ERVA: 1-Çok güzel genç. 2- Son derece cesur ve yiğit adam.

ERVA: Temiz ahlaklı kız.

ESLEM: Allah’a tesim olmak anlamında.

ESREFUNNISA: Kadınların en şereflisi, hanımların en onurlusu anlamına gelir.

EYÜB:  1- Sabırlı. 2-Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah’ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır.

EZGÜ: Makam, hava. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

EZRA:  1-Pek fasih, sözü düzgün adam. 2-Beyaz kulaklı siyah at.

EZRAK: Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

F

FERMA: 1-Emreden, buyuran. 2- Amir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

FEYZAN: Çok bereketli,çok verimli.

FÜSUN: Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.

 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

G

GİZEM:  Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime.

GONCA: 1-Henüz açılmamış gül, tomurcuk. 2- Sevgilinin ağzı.

GÖĞEM:  Halk dilinde yeşile çalan mor. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

GÜRHAN: 1-Hanlar hanı. 2- Kara-Hitay prenslerine verilen ünvan.

GÜRKAN: 1- Bol kan. Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş.

 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

H

HÜMA: 1- Devlet kuşu. 2- Saadet, mutluluk.

 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

İ

İCLAL: Kudretli büyüklük.

İLTEBER: Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan.

İREM: 1- Cennet bahçesi. 2- Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3-Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4- Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

K

KAAN:1- Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2-Hakan, hükümdar.kadın adı olarak kullanılır.

KANSU: 1-Çin’in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. 2- Çin’de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.

KARİN: l. Yakın. 2- Nail olan. 3- Hısım komşu. 4-Mabeynci.

KATRE: Damla. Damlayan şey.

KAYHAN:Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.

KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı’dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek.

KAYRAL:  Kayrılan, himaye edilen (kimse).

KEREM: Cömertlik, soyluluk büyüklük.

KEVSER:Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su.

KORAY: İyice kor rengine gelen ay.

KORÇAN: Ateşli, canlı, hareketli.

KÜBRA:1- Büyük olan (Ekber’in müennesi). 2- Hadicetü’l-Kübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı.

KUMRU: Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş.

 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

M

MARZIYE: Allah’ın kendisinden razı olduğu, Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır. Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki, Allah’tan razı olmuş kişi, Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir.

MERİH:Dünya’dan sonra güneşe en yakın olan gezegen.

MERT: Sözünün eri, sözünde duran.

MİNA: Liman.

MİRAY: Ayın ilk günleri.

 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

N

NİSA: Kuranı kerimin 4. suresi anlamı kadın

 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

O

OGÜN: Anımsanan belirli bir günde doğan. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OĞUZ:1-Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı. 2-Genç, sağlam, güçlü. 3- Anlayışı kıt, bön. 4- Köylü. Tosun. 5- Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır.

ONUR: Şeref, haysiyet, izzet-i nefs.

ORHUN:1- Orta Asya’da bir ırmak. 2- Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı. 3-Yüksek, yüce Hun anlamında.

OYTUN: 1- Kutsal, mübarek. 2-Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OZGAN:  Öne geçen, kazanan, başarılı.

 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

R

RANA:Güzel göze hoş gelen.

RAVZA: Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe.

 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

S-Ş

SARA: 1-Prenses. 2- (Fars.) Hz. İbrahim’in hanımı. 3- Halis, katkısız, temiz.

SARE: Saf temiz.

SARP:1-Çetin, sert, şiddetli. 2- Dik, çıkılması ve geçilmesi zor.

SARPER: Sert, güçlü erkek.

SEDEF:1-Bazı deniz hayvanlarının (midye, istiridye gibi) sert, beyaz ve parlak kabuğu. 2- Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.

SEDEN: Uyanık, tetikte, gözü açık olan.

ŞEHBAL: Kuş kanadının en uzun tüyü.

SELEN: Sel gibi coşkun, taşkın kimse.Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

SELİKA:Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

SELVA: 1- Bal. 2-Büyük bıldırcın.3- Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş. 4-Ekvator da sık balta girmemiş orman.

SEMA: 1- İşitme, duyma. Musiki dinleme. 2- Gökyüzü. 3-Felek.

SENA: 1- Övgü ile ilgili. 2- Şimşek parıltısı 3-Şükretme.

SERTAÇ: Baştacı, çok sevilen, sayılan.

SERTAP:İnatçı, direngen.

SEVDE: Siyah, esmer, esmer güzeli. Mü’minlerin annelerinden birisi Hz. sevde.

SEVİL: Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi.

ŞEVVAL: Hicri takvime göre yılın 10. ayı, ilk üç günü şeker bayramıdır. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ŞEYMA:1- Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. 2-Hz. Peygamber’in süt kardeşi.

SEYYIDETUNNISA: Kadınların efendisi.

SEZER: Duyar, hisseder, anlar. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

SORGUN: 1-Bir tür söğüt ağacı. 2-Sıtkı, sert. 3-Çok uzun ve güzel saç.

SOYHAN:  Han soyundan gelen.

SUDEN: Peygamber efendimizin cennette en çok sevdiği ağacın ismi.

SÜSEN: Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi. Zambak.suresinin 3. ayetinde insanın ahseni takvim üzere yaratıldığı beyan.

 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

T

TAHIRE: Hz. Fâtıma’nın tertemiz olduğunu anlatan isimlerinden biri. Bu isimle, Fâtıma’nın Peygamberimiz’den bir parça olduğu bilgisine atıf yapılır.

TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası.

 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

U

UMUT: Ummak, beklemek, ümit etmek.

 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

Y

YAREN: Dost,arkadaş.

YİĞİT: Güçlü, cesur.

 

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri ile Anlamları

Z

ZEHRA: En yaygın ismidir. Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı anlamlarına gelir. O, Efendimiz’in kokladığı bir çiçek gibidir adeta.

ZEKIYE: Bu isim O’nun arı duru hale getirilmiş hanımlığını anlatır.

ZİNNUR:Nur saçan.

ZİŞAN: 1- Şanlı, şerefli. 2- Canlı. 3- Bir tür lale. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ZİŞAN: Onurlu şerefli.

ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı,zeki bilgili kadın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.