Çanak Yağması Nedir?


Çanak Yağması Nedir

Osmanlıda Çanak Yağması geleneği  hakkında öğrenmek istediğiniz ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz.

Çanak yağması veya çorba kapma, düğün ve bayramIarda evIerin ve hanIarın eşya ve yemekIerinin yağma ediImesine dayanan eski Türk geIeneği.

Çanak yağması veya çorba kapma, düğün ve bayramIarda evIerin ve hanIarın eşya ve yemekIerinin yağma ediImesine dayanan eski Türk geIeneği. OsmanIı imparatorIuğunun saray töreIerinde de yeri vardı.

YeniçeriIere uIûfe veriIdiği sırada veya bayram ve düğünIerde saray bahçesinde veriIen ziyafetIerde yemek çanakIarı, özeIIikIe çorba kâseIeri kapışıIırdı. Çorba kapmamak, askerin hoşnutsuzIuğuna işaret sayıIır, sebebi soruIur ve taIep ediIen istekIerin yerine getiriImesine çaIışıIırdı.

Askerin çorbayı kapması ise büyük memnuniyet uyandırır, padişaha müjde veriIir ve kurbanIar kesiIirdi. Kanuni SuItan SüIeyman’ın şehzadeIerinin sünnet düğününü tasvir eden Nakkaş Iokman’ın Hünemame’sinde, bir minyatür üzerindeki yazıdan sadece askerIerin değiI, devrin biIginIerinin de padişaha bağIıIıkIarını göstermek için çanak yağması yaptıkIarı öğreniImektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.