Kitap okumanın faydaları


Kitap okumaKitap okumak öğrenmenin en hızlı ve en etkili yollarından biridir.Okumak insanın sadece bilgileri edinmesine değil aynı zamanda daha hızlı anlama ve dolasıyla daha hızlı öğrenmeside katkı da bulunacaktır.Okuyan insanların kendine ve diğer insanlara katkısı okumayanlara göre daha fazla olacaktır.

Kitap okumak sımavlarda ki başarılarımızı olumlu yönde etkiler,okuyan kişilerin okuma ve anlama hızı gelişir ve sınavlarda sorularını daha hızlı okur ve anlarlar.Okuyan ve okuduklarını değerlendirebilen öğrencilerin diğerlerine göre daha başarılı oldukları görülmüştür.

Kitap okumanın zihni gelişmeye katkısı aslında anne karnında başlar. Anne karnındaki bebek 6. ya da 7.aydan itibaren dış dünyayı işitebilir. Kendisine kitap okunan çocukların dil gelişimi sağlıklı olmaktadır. Kitap okunan ve kitap okuyan çocukların düşünceleri diğer çocuklara göre çok daha zengin olur. Kitap okuyan çocukların iletişim kapasiteleri artmaktadır. Okuma çocuğun kelime hazinesini de arttırmaktadır.

Birçok aile çocuklarının kitap okumamasından şikayetçidir. Kitap okurken sıkılan çocuk nedense saatlerce televizyon ya da bilgisayar karşısında kalabilir ve nedense sıkılmaz. Bilgisayarda oyun oynayarak televizyon seyrederek büyüyen çocuklarımız gittikçe okuma isteklerini yitirmekte ve okumanın sağladığı imkandan mahrum kalmaktadırlar. Karakter gelişimibilgiyi ve araştırmayı seven insanların yetiştirilmesi ile mümkün olur. Çocukların kendilerini okuyarak yetiştirmeleri gerekir. Çünkü eğitim sürecinde çocuklara her şey anlatılmaz yani buna imkan yoktur. Yanlış bilgi ile doğru bilgiyi ayırabilen kişilerin sayısının artması için kişiye çocukluktan itibaren kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerekmektedir. Kitap okuma alışkanlığı olan çocukların eğitim süreçleri de çok daha başarılı olmaktadır. Buda anne – babaların işlerini kolaylaştırmaktadır. Kitap okumayan nesillerin fikir üretme kabiliyetleri körelmektedir ve başarılı bir iletişim kuramamaktadırlar.

Ben kendim tam anlamıyla bir kitap kurdu olduğumdan oğlumda benim gibi iyi bir okuyucu oldu,bu da beni çok mutlu edeyor.Kitap okuyan kişi kitapta başka dünyaları görüyor.

 KİTAP OKUMANIN YARARLARI

1-Kitap Okuma Bir İlaçtır.

2-Kitap Okuma Hayatı Sevdirir.

3-Kitap Okuma Düşünceleri Olgunlaştırır Okuma; düşünceyi besleyen, geliştiren ve çabuklaştıran ana kaynaklardan biridir.

4-Kitap Okuma Stresi Azaltır.

5-Kitap Okuma Zihni Açar, Hantallıktan Kurtarır.

6-Kitap Okuma Güzel Görmemizi Sağlar.

7-Kitap Okuma Bizi ‘Bir Bilen” Yapar.

8-Kitap Okuyanın Güvenilir Bir Çevresi Oluşur.

9-Bilgi dağarcığımızı ve kelime hazinemizi zenginleştirir.

10-Anlama gücümüzü ve konuşma yeteneğimizi kuvvetlendirir.

11-Genel kültürümüzü artırır. Etkin ve etkili bir insan olmanın yollarını açar.

12-Meslek hayatımızdaki başarı düzeyimizi yükseltir.

13-Dünyaya bakış açımızı değiştirir.

14-Toplumsal ilişkilerimizin kalitesini artırır.

15-0kul hayatındaki başarıları pekiştirir.

16-Hayal gücümüzü geliştirir.

17-Okumak haz duymaya, zihnimizi süslemeye, karar verme yeteneklerimizi geliştirmeye yarar. İnsanı olgunlaştırır, erdemli kılar.

LÜTFEN KİTAP OKUYALIM.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.