Kim Milyoner Olmak İster ? 1 Milyonluk Sorunun Cevabı


Kim Milyoner Olmak İster Şeyma Özin

Kim Milyoner Olmak İster Şeyma Özin

Kenan Işık’ın sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster ” yarışmasında Yarışmacı Şeyma Özin son soruya kadar gelerek herkesi heyecanlandırdı ve son olarak sorulan soruya cevabını tüm Türkiye nefesini tutarak izledi.1 milyonluk soru ise:

“Herodot’un yazdığı Mısır firavununun dilin kökeni deneyinde, doğunca çobana verilerek kapatılan, o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğun söylediği ilk kelime nedir?

a. Ver

b. Anne

c. Ekmek

d. Su

Bu sorunun cevabı ise C şıkkı olan ekmek kelimesidir. Yarışmacı Şeyma Özin ise yarışmadan çekilmeyerek ,A cevabı olan Ver ‘i söyleyerek yarışmada 15  bin lira kazansada göz yaşlarına boğuldu.

Mısır Firavunu Deneyi

Mısır Firavunu Deneyi

Sorulan sorunun hikayesi ise şöyledir:

Yunan tarihçisi Heredot, Tarihler eserinin ikinci cildinde I. Psamtik ile ilgili bir anekdottan bahsetmiştir. Mısır’a yolculuğu sırasında Heredot, Psammetikus’un (“Psamtik”) iki çocuk üzerinde deney yaparak dilin kökenini araştırdığını duymuştur. Söylenilenlere göre yeni doğmuş iki bebeği, onlara bakması için bir çobana teslim ederek, kimsenin onlarla konuşmasına izin vermemesini tembih etmiştir, çocuklar büyüdüğünde ise konuştukları ilk kelimeleri tespit etmesini istemiştir. Firavunun oluşturduğu hipoteze göre, dışarıdan müdahale edilmediğinde çocukların söyleyeceği ilk kelimeler, tüm insanların dilinin kökenini belirleyecektir. Çoban bir gün çocuklardan birinin “bekos” diye bağırdığını duyar ve bunun Frigce olduğu sonucuna varır. Çünkü “bekos” kelimesi Frigce “ekmek” anlamına gelir. Bu şekilde, Friglerin Mısırlılardan ve öteki milletlerden daha eski olduğu ve Frigce’nin insanların orijinal dili sonucuna varırlar.Heredot dışında, günümüze ulaşan ve bu hikayeyi doğrulayan başka bir kaynak yoktur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.