Etiket: kimler pET çekilir

PET çekimi

PET nedir?

Pek çok hastalığın tanısını koymak amacıyla değişik görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır.Bu yöntemler arasında yer alan Pozitron Emisyon Tomografisi kısa adı PET olan yöntem detaylı hastalıklar hakkında bir bilgi vermektedir. PET nedir? Positron Emission Tomografisi ( PET...