Nazar Duası


Nazar gerçekmiEğer kendinize veya bir yakınınıza nazar değdiğine inanıyorsanız nazarı önlemek ve nazarın tesirinden kurtulmak için okuyacağınız birçok ayet ve dualar mevcuttur.Nasıl olduğu tam olarak açıklanamayan nazar değmesi gerçek bir olaydır, Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Göz değmesi gerçektir” buyurarak, göz değmesinin gerçek olduğunu belirtmiştir.

Göz değmesi (Nazar) gerçek midir?
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
Göz değmesi (nazar) gerçektir. (Buhârî – Müslim – Ebû Dâvûd – İbni Mâce – Ahmed İbni Hanbel)

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
Göz değmesi (nazar) insanı mezara ve deveyi kazana götürür. (Râmûz’ül- Ehâdis)

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
Göz değmesi gerçektir. Eğer kaderi geçen bir şey olsaydı, göz değmesi geçerdi. (Müslim – Ahmed İbni Hanbel – Hâkim)

Büyük velilerden Hasan Basri Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem suresinin 51-52 ‘inci ayetleri olan)Şu ayetleri okurdu.

Okunuşu: Ve in yekâdullezine keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn. Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn.

Anlamı: O inkâr edenler zikri (Kur’an’ı) işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdir. Hala da (kin ve hasetlerinden) ” hiç şüphe yok o bir delidir “derler. Oysa O (Kuran),elemler için ancak bir öğüttür.

Yine bazı eserlere göre Rasul-ü Ekrem efendimiz ,Torunları Hasan ve Hüseyin’e nazar değmesin diye şu duayı okuduğu rivayet olunur.

Okunuşu: “Euzü bi-kelimatillahittammati min külli şeytanın ve hammatin ve min külli aynin lamme.

Anlamı: “Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.

Bunlardan başka Peygamber Efendimiz in Kur’anı Kerimin En son surelerini teşkil eden (ihlas,Felak,ve Nas) Surelerini de okuyup tavsiye buyurmuştur.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.